Vooropleiding: Office manager basis
Voor het behalen van dit diploma moet u naast de hierboven genoemde voorwaarden de onderstaande drie onderdelen met goed gevolg hebben behaald.
NB: bij voldoende kennis van één van de onderdelen kan in overleg met de examencommissie van PITMAN vrijstelling worden verleend.

Administratie basiskennis
PowerPoint (zie voor omschrijving tekst bij PowerPoint – kosten in het kader van de opleiding office manager plus is € 300,00, incl. lesmateriaal)
Outlook (zie voor omschrijving tekst bij Outlook – kosten in het kader van de opleiding office manager plus is € 300,00, incl. lesmateriaal)

LCT is officieel geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs waardoor er geen BTW berekend wordt over beroepsgerichte opleidingen.