Office Manager basis (secretaresse)
Vooropleiding: MBO
Voor het behalen van dit diploma moet u naast de hierboven genoemde voorwaarden de onderstaande zeven onderdelen met goed gevolg hebben behaald.
NB: bij voldoende kennis van één van de onderdelen kan in overleg met de examencommissie van PITMAN vrijstelling worden verleend.

Office manager vaardigheden
Kantoorkennis office manager
Notuleren
Correspondentie Nederlands

Toetsenbordvaardigheid

Word (zie voor omschrijving tekst bij Word basis/gevorderden – kosten in het kader van de opleiding office manager basis is € 300,00, incl. lesmateriaal)
Excel (zie voor omschrijving tekst bij Excel basis/gevorderden – kosten in het kader van de opleiding office manager basis is € 300,00, incl. lesmateriaal )

LCT is officieel geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs waardoor er geen BTW berekend wordt over beroepsgerichte opleidingen.

Inschrijven