Learning Center Twente (LCT) ingeschreven in het handelsregister onder nummer:
08066074
BTW nr. NL 80 39 35 53 5 B01

Wij besteden de uiterste zorg aan onze website zodat u betrouwbaarheid, actualiteit en juistheid mag verwachten.

LCT heeft het recht om de inhoud van de informatie op de website te wijzigen.

LCT kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de informatie die op de website staat vermeld.
Schade veroorzaakt door problemen bij het verspreiden van de informatie via het internet zoals storingen, fouten of vertragingen kunnen niet op LCT worden verhaald.

Alle gegevens die u via onze website verstrekt, zullen nooit worden gebruikt voor andere diensten dan die waarvoor zij zijn bestemd.
Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen niet aan derden worden verstrekt.