Correspondentie Nederlands wordt meestal als stoffig ervaren, dat is nu niet meer het geval, ons boek is modern en gericht op de toekomst.Veel voorbeelden van diverse brieven en praktische toepassingen.

Uiteraard ook nog even aandacht voor een aantal grammatische problemen waar we allemaal vaak mee worstelen.

Inhoudsopgave

De indeling van een brief
Titulatuur
Doel
Adressering: de enveloppe
Clichés
Onpersoonlijk taalgebruik
Omslachtig taalgebruik
Enkele werkwoorden die vaak verkeerd gebruikt worden
Stijlfouten
Begin/Slot/Bijlage
Verzoek om informatie
Beantwoording van een verzoek om informatie
Uitnodiging
Offerte
Bestelling
Bevestiging
Klachtenbrief en beantwoording klachtenbrief
Betalingsverzoek
Verkoopbrief
Circulaire
E-mail
Grammatica

Kosten: € 35,00 (inclusief BTW en exclusief verzendkosten)

Bestellen