Correspondentie Nederlands wordt meestal als stoffig ervaren, dat is nu niet meer het geval, onze cursus is modern en ook weer gericht op de toekomst. Veel voorbeelden van diverse brieven en praktische toepassingen.
Uiteraard ook nog even aandacht voor een aantal grammatische problemen waar we allemaal vaak mee worstelen.

Inhoudsopgave

De indeling van een brief
Titulatuur
Doel
Adressering: de enveloppe
Clichés
Onpersoonlijk taalgebruik
Omslachtig taalgebruik
Enkele werkwoorden die vaak verkeerd gebruikt worden
Stijlfouten
Begin/Slot/Bijlage
Verzoek om informatie
Beantwoording van een verzoek om informatie
Uitnodiging
Offerte
Bestelling
Bevestiging
Klachtenbrief en beantwoording klachtenbrief
Betalingsverzoek
Verkoopbrief
Circulaire
E-mail
Grammatica

Duur: circa 16 uur – studiebelasting 2 uur per week in onze locatie
Doelgroep: iedereen die zich wil bekwamen in dit vak ten behoeve voor het huidige of toekomstige werk
Vooropleiding: MBO
Kosten: € 300,00 (inclusief lesmateriaal)
LCT is officieel geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs waardoor er geen BTW berekend wordt over beroepsgerichte opleidingen.
Wij berekenen GEEN inschrijfgeld!!

Inschrijven