1. Trainingsgeld

Het trainingsgeld wordt bij vooruitbetaling berekend. Het trainingsgeld dient voorde training in ons bezit te zijn.

¬†2. Certificaten/Diploma’s

Wij leiden de deelnemers op voor PITMAN certificaten/examens.

3. Geheimhouding

Alle informatie die door de deelnemer wordt verstrekt, zullen vertrouwelijk worden behandeld.

4. Eigendomsrecht/copyright

Het cursusmateriaal wordt na betaling van het cursusgeld eigendom van de deelnemer.
De copyrights van het cursusmateriaal berust bij Pitman.

5. Klachtenregeling

Eventuele klachten kunnen worden ingediend bij de directie en deze zal binnen 14 dagen een schriftelijke uitspraak doen. Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld.